• Anasayfa
 •  /  Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile sağlık masraflarını güvence altına almak artık çok kolay!

SGK’lılara anlaşmalı hastanelerde fark ücreti ödetmeyen, uygun fiyatlı tamamlayıcı sağlık sigortanızı online satın alın.

TEKLİF AL

Bilmenizde fayda var

 • Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK kapsamında yer alan sigortalı, eşi ve çocuklarını “anlaşmalı özel sağlık kurumlarında” sağlık hizmeti alması sırasında oluşabilecek ilave ücretleri teminat altına alır.
 • Yatarak tedavi teminatı ile sigortalının başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklarına ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dâhili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri karşılanır. Tercih edilirse sadece yatarak tedavi teminatı satın alınabilir.
 • Ayakta tedavi teminatı ile sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tahlil, radyoloji, modern teşhis yöntemleri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir. Ayakta Tedavi teminatı alınan durumlarda, tedavi giderleri poliçede belirtilen limit doğrultusunda karşılanır. İlaç ve aşı giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır. Ayakta Tedavi Teminatı yıllık 8 kez limitlidir. Her bir muayene işlemi ve ilişkili diğer işlemler 1 kez olarak değerlendirilir.
 • Doğum ek teminatı isteğe bağlı olarak yatarak ya da ayakta + yatarak tedavi teminatı alan sigortalılar için ilave edilebilir. Doğum ek teminatı için herhangi bir bekleme süresi uygulanmaz. Doğum teminatı; gebelik süresince yapılacak rutin incelemeleri ( kan sayımı, açlık kan şekeri, kan grubu, indirekt coombs testi, hepatit B, taşıyıcılık testi, mikrobik testler, idrar tahlili, tarama testleri, ense kalınlığı ölçümü ve birinci trimestr tarama ve üçlü tarama testi, amniosentez, şeker yükleme testi, ultrasonografi ve NST) ve doğum eylemini ( normal veya sezeryan ) kapsar. Doğum teminatı kapsamındaki doğum eylemi dışındaki rutin kontrol ve incelemeler ayakta tedavi teminat kapsamı olan yıllık 8 kez kullanım limitinden düşer. Gebelik süresince yapılacak rutin kontrollerde her bir muayene ve ilişkili yapılacak tetkikler 1 kez olarak değerlendirilir.

Kimler Faydalanabilir?

 • Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler.
 • Bu kişiler isterlerse bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri için de ayrı poliçe alabilirler. Ayrıca aile fertleri tek başına da sigortalanabilir.

Unutmayın!

 • Acil durum da olsa, anlaşmasız kurumlarda yapılacak tedavilere ait giderler teminat kapsamında değildir.
 • Poliçe kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan bekleme süreleri dışında herhangi bir bekleme süresi uygulanmaz.
 • Poliçe tarihinden önce var olan bir şikayet ve/veya hastalık nedeniyle bir sağlık kuruluşuna başvurarak tanı almış, tedavi görmüş ve/veya tedavi önerilmiş olan her türlü sağlık gideri ve bunlara bağlı nüks ve komplikasyonlar teminat kapsamı dışındadır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmayan sağlık hizmetleri teminat kapsamı dışındadır.