Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

İşbu Sözleşme Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.’ye (bundan böyle kısaca ARACI olarak anılacaktır.) ait www.sigortadukkanim.com adresi üzerinden sigorta ürünü satın almak isteyen ALICI ile ARACI arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar dahilinde akdedilmiştir.

1. KONU

1.1 İşbu Sözleşmenin konusu, ARACI’ya ait internet sitesi üzerinden ARACI’nın anlaşmalı olduğu sigorta şirketleri tarafından sunulan sigorta ürünlerine ilişkin teklif, poliçe ve elektronik ortamda mesafeli olarak satış hizmetiyle ilgili tarafların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 28982 sayılı Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır.) çerçevesinde hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

1.2 ALICI, ARACI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu sigorta ürününün sağlayıcısı SATICI ile sigorta ürününün temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sigorta ürünü aldığını işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. FATURA VE ÖDEME

2.1 Satın alınacak ürüne ilişkin bilgiler her sigorta ürününün türüne göre değişiklik göstermekte olup, ürün seçildiğinde ürünün bedeli kullanıcı ekranında görüntülenmektedir. Bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

2.2 Ödemeler ALICI tarafından kredi kartı bilgileri girilerek tamamlanacaktır.

2.3 Satın alınan sigorta ürününe dair poliçeye ALICI yine internet sitesi üzerinden ulaşacak ve indirebilecektir. Ayrıca ALICI’ya poliçe elektronik posta ile de gönderilecektir. ALICI tarafından verilen elektronik posta adresinin yanlış olmasından veya başkasına ait olmasından dolayı poliçenin ulaşmaması durumunda ALICI, ARACI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1 ALICI internet sitesinden sözleşme konusu ürünün tüm özelliklerini, temel nitelikleri, kapsadığı rizikoları bildiğini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 ALICI, ARACI’nın poliçe teklifi ve satışı işlemleri amacı dahilinde kişisel verilerini işleme yetkisi verdiğini kabul ve beyan eder. ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından verilen kişisel bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. ARACI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumludur.

3.3 Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise ALICI, sigorta sözleşmesinin kurulmamış sayılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 ALICI, kredi kartı gerektiren işlemlerde kredi kartı malikinin rızası ile işlem yaptığını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve ARACI’nın bunlardan kaynaklanabilecek her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5 ALICI’ya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı kullanılması nedeniyle banka veya finans kuruluşunun prim bedelini SATICI’ya ödememesi halinde sigorta sözleşmesi hükümlerini doğurmaya başlamayacak ve kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

3.6 ALICI işbu sözleşme konusu hizmeti satın almadan önce poliçe koşullarını incelediğini ve bu koşulları bilerek satın aldığını kabul ve taahhüt eder.

4. SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu sözleşme ALICI’nın seçtiği sigorta türüne göre yapması gereken ödemeyi yaptığı anda akdedilmiş sayılır.

5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1 ALICI, işbu Sözleşmeyi akdetmekle birlikte sigortadukkanim.com erişim adresli internet sitesinde yer alan Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları ve Aydınlatma Metnini kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. CAYMA HAKKI

6.1 ALICI, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (ondört) günlük süre, ödemenin tamamlandığı gün itibari ile başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ARACI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır.

6.2 ARACI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaşmasının ardından durumu ilgili sigorta şirketine bildirecektir. İlgili sigorta şirketi bedel iadesi yapabilecektir. Zorunlu sigorta ürünleri bakımından genel şartlar uyarınca iptal, cayma ve iade hususları farklı kurallara tabi olabilir.

6.3 Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

Genel Müdürlük Adres: Büyükdere Cad. Maya Akar Center No: 100-102, Kat 4 Esentepe, İSTANBUL

Tel: 0212 355 05 55

Fax: 0212 355 43 30

Mersis No: 0742005038100011

KEP Adresi: marsh@hs01.kep.tr

e-mail: info@sigortadukkanim.com

7. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında Alıcı’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.