Hekim Sorumluk Sigortası SSS

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kimler için zorunludur?


Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurumlarında çalışan doktorlar, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar mesleklerini ifa ederken vereceği zararları güvence altına almak için bu poliçeyi yaptırmak zorundadır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nedir? Hangi güvenceleri sağlar?


Hekim Mesleki sorumluluk sigortası ya da malpractice sigortası olarak da bilinir. Doktor, tabip, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan kişilerin, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya poliçe süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak, poliçe süresi içinde yapılan tazminat taleplerine teminat sağlar.

Geçmişe yönelik teminat verilir mi?

Poliçe vade başlangıç tarihinden itibaren 10 yıl öncesine kadar olan dönemde meydana gelen olay ve durumlar nedeniyle ileri sürülen tazminat talepleri, sigorta şirketine poliçe vadesi içerisinde bildirildiği durumda teminat kapsamında değerlendirilir. Fakat 10 yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez.

Geçerli teminat limitleri nelerdir?

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için maksimum teminat tutarı 400.000 TL’dir. Sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi geçemez.

Avukatlık masrafları teminat kapsamında mıdır?

Avukatlık masrafları teminat dahilindedir. Avukatlık ücretleri ile diğer tüm yasal masraf ve harcamalar ve yasal faizler, poliçede yazılı maksimum teminat limitleri dahilinde teminat dahilindedir.

Sigorta primleri nasıl hesaplanır?

Sigorta primleri, sisteme girdiğiniz uzmanlık alanınızın içinde bulunduğu risk grubuna göre sistem tarafından otomatik olarak belirlenir.

Mesleğimi bıraktıktan sonra oluşabilecek bir tazminat talebi teminata dahil midir?

Sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden 2 yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dahilindedir.

Prim ödememi çalıştığım kurumdan geri almam mümkün mü?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, zorunlu hekim sorumluluk poliçesini sigortadükkanım.com’da aldıktan sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alabilir. Geri ödemeler, sigortadükkanım.com’dan aldığınız sigorta poliçesinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından gerçekleştirilir.