Acil Sağlık Sigortası Nedir?

Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum olarak tanımlanan durumları kapsayan ekonomik sağlık sigortasıdır.

Kapsamlı özel sağlık sigortası paketi değildir, daha ekonomik bir prim karşılığında sadece Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum olarak tanımlanan durumları karşılar.

Acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumla karşılaşmanız durumunda tedavi amaçlı yapılması gereken harcamalarınızı güvence altına alır.

Acil cerrahi yatış, Acil dahili yatış, hastanede yatış süresince, maksimum 30 günle sınırlı olmak kaydıyla, Oda/Yemek hizmetlerine ait günlük giderler, Yoğun bakım günlük giderleri, ücretsiz ambulans ve ücretsiz check up hizmetlerini içerir.

Aşağıdaki teminatları poliçe limitleri dahilince kapsar:

 • Acil cerrahi yatış
 • Acil dahili yatış
 • Oda yemek
 • Yoğun bakım
 • Ambulans
 • Check up (Seçimlilik)
 • Diş (Seçimlilik)


Teminat kapsamına dahil acil durumlar, Dünya Sağlık Örgütünün acil olarak tanımladığı durumlardır. Bunlar: suda boğulma, trafik kazası, tecavüz, terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, yüksekten düşme, ciddi iş kazaları, elektrik çarpması, donma, soğuk çarpması, ısı çarpması, ciddi yanıklar, ciddi göz yanmaları, zehirlenmeler, anafilaktik şok, travma sonucu omurga ve alt-üst ekstremite kırıkları, kalp krizi, hipertansiyon krizleri, akut solunum problemleri, şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur, ani felçler, ciddi genel durum bozukluğu, yüksek ateş 39.5 üzeri, diabetik ve üremik koma, genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ hastalığı, akut batın, menenjit, ensefalit, beyin apsesi, renal kolik.Poliçe Teminat Limitleri

 • Yıllık toplam limit: 30.000 TL
 • Acil dahili yatış: Olay başı 6.000 TL
 • Oda/Yemek: Günlük 200 TL
 • Yoğun bakım : Günlük 750 TL


Check up kapsamı
Yılda 1 kez, anlaşmalı kurumlarda ücretsiz check-up hizmet paketinin tamamını içerir.

 • Akciğer grafisi (Tek yönlü)
 • EKG
 • Tam kan sayımı (13 parametre)
 • TIT
 • Sedimantasyon
 • Kan şekeri
 • Kolesterol, total
 • Hekim tarafından check-up sonuç değerlendirmesi


Diş teminatı kapsamı
Yılda 1 kez, anlaşmalı kurumlarda diş paketi kapsamında bulunan sadece 1 tedavi için geçerlidir.

 • Dişhekimi muayenesi
 • Dolgu sökümü (tek diş)
 • Detertraj (diş taşı temizliği)
 • Diş röntgen filmi (periapikal)
 • Düşmüş kuron ve köprü simantasyonu
 • Okluzal aşındırmalar (alt ve üst çene)
 • Okluzyon düzeltilmesi (iki çene)
 • Oral hijyen eğitimi
 • Yerel flour uygulaması (Tam Çene)
 • Bite - wing radyografi
 • Lokal anestezi (enjeksiyon - infiltratif)
 • Lokal anestezi (rejyonal)
 • Vitalite Kontrolu


Hangi durumlarda hasar ödenmez?

 • Sağlık sigortası genel şartlarına bağlı olarak sunulmaktadır. Sağlık sigortası genel şartlarında istisna olarak belirtilen durumlar acil vakalar sağlık sigortasında da istisnadır.
 • Sigorta başlangıç tarihinden önce varolan mevcut hastalıklar / rahatsızlıklarla ilgili acil durumlarda (Medikal İşlem Merkezi (MİM) tarafından onaylanmış) oluşacak tedavi giderlerinin sigortalının durumunun stabil hale gelmesinden sonraki harcamalar.)
 • Refakatçi giderleri,
 • İntihar veya intihara teşebbüs
 • Psikiyatrik tedavi gerektiren ruh hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklar,
 • Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer madde bağımlılığı ve bu maddelerin kullanımı sonrası oluşabilecek her türlü rahatsızlık ve oluşan kazalara ait giderler,
 • Poliçe başlangıç tarihinden sonra belirlenmiş, ileri yaşta ortaya çıksa dahi doğumsal rahatsızlıklar (Konjenital) anomali ve hastalıklar, genetik hastalıklar, her türlü genetik hastalık/durum araştırılması , taranması ile ilgili tetkikler (kabul edilen hamilelik takibi hariç), yapı bozuklulukları, motor mental gelişim ve büyüme bozuklukları, prematüre bebek ve kuvez masrafları
 • Alzheimer, yaşlılıktan ileri gelen bunama ile Alzheimmer, Parkinson, Sara (Epilepsi) ve bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan Antipsikotik, Antisiyolitik, Antikonvülzan ve tüm psikotrop ilaçlar,
 • Bu istisnalar dışındaki diğer istisnalar da poliçe özel şartlarında belirtilmiştir.