Seyahat Sağlık Sigortası nedir?

Seyahat Sağlık Sigortası, yurtdışı tatillerinizde ya da seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini teminat altına alan seyahat sağlık sigortasıdır. Seyahat edilecek ülkeye göre değişmekle birlikte, vize başvurusunda da talep edilen “Vize Sigortası” olarak da bilinen sigortadır.

Seyahat Sağlık Sigortasında verilen teminatlar aşağıdaki gibidir:

  • Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi
  • Medikal bilgi / Organizasyon
  • Sigortalının tıbbi nedenlerle seyahatte olduğu yabancı ülkeden nakli veya geri dönüş seyahati,
  • Sigortalının vefatı halinde cenazenin nakli,
  • Acil mesajların iletilmesi

Teminat Limitleri

  • Schengen Ülkeleri ve Tüm Dünya için 30.000 Euro


Seyahat sağlık sigortası hangi durumlarda teminat vermez?

Bu sigorta en fazla birbirini izleyen 92 gün süren seyahatler için geçerlidir. TC sınırları içerisine giriş yapılmadan 92 günü aşan seyahatlerde teminatlar geçersiz olur ve bu süre uzatılamaz.

Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, poliçe başlangıç tarihinden önce var olduğu, yetkili bir doktor tarafından tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz, Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar), İntihar veya intihar teşebbüsü,

Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar, Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun her türlü yarış, ralli veya benzeri denemeler, olta balıkçılığı dışında av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dalışlar, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti,

Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma, Bununla ilgili bir teminat verilmesi konusunda açıkça mutabakata varılmadığı sürece kayak, Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,

Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı taktirde suda boğulmalar,

Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına ve meteor düşmesi gibi doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar,
Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar,

3713 sayılıTerörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler, Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,