Trafik Hasarsızlık İndirimi

Trafik Sigortasında Hasarsızlık İndirimi Uygulaması Nedir ? Nasıl Uygulanır ?Basamak No İndirim % Artırım %
720
615
510
4--
320
240
160

İlk kez trafiğe çıkacak olan sigortalılar için 4. basamak uygulanır.
Poliçenin ilk yılının hasarsız tamamlanması durumunda 5.basamak devreye girer %10 indirim uygulanır
Poliçenin ikinci yılının yılının hasarsız tamamlanması durumunda 6.basamak devreye girer %15 indirim uygulanır
Poliçenin üçüncü yılının yılının hasarsız tamamlanması durumunda 7.basamak devreye girer %20 indirim uygulanır

Poliçenin ilk yılının hasarlı tamamlanması durumunda 3.basamak devreye girer %20 prim artırımı uygulanır
Poliçenin ikinci yılının hasarlı tamamlanması durumunda 2.basamak devreye girer %40 prim artırımı uygulanır
Poliçenin üçüncü yılının hasarlı tamamlanması durumunda 1.basamak devreye girer %60 prim artırımı uygulanır
Prim indirimi veya artırımı uygulaması işleteni (sigortalıyı) takip eder.
Birden fazla araca sahip olunması durumunda hasarsızlık basamağı her bir araç için münferiden tespit edilir.