Konut Sigortası Gerekli Hasar Belg.

Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Hasar fotoğrafı
 • Olay yeri inceleme tutanağı-ifade tutanağı
 • Tapu veya kira kontratı
 • Sigortalının beyanı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
 • Alış faturaları
 • Bulunamadı belgesi
 • Mallar bulunda ise teslim tesellüm belgesi
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname


Cam Kırılması Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Sigortalının beyanı
 • Hasar fotoğrafı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Tapu veya kira kontratı
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri


Yağış Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Beyan
 • Hasar fotoğrafı
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
 • İhtiyaç olması halinde meteroloji raporu
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname


Dahili Su Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Beyan
 • Hasar fotoğrafı
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname


Yangın Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • İtfaiye raporu
 • Savcılıktan takipsizlik kararı veya iddianamesi
 • Hasar fotoğrafı
 • İpotekli veya rehinli hasarlarda muvaffakatname
 • Tapu veya kira kontratı
 • Sigortalının beyanı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri


Elektronik Cihaz Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Beyan
 • Teknik servis raporu
 • Yangın varsa itfaiye raporu
 • Hırsızlık hasarlarında karakol tutanağı
 • Hasarlı cihazların alış faturaları
 • Hırsızlık olayında, hırsızlık olayında bekleme süresi sonunda bulunamadı zaptı
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
 • İpotekli veya rehinli poliçelerde muvaffakatname


Deprem Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Sigortalının beyanı
 • Tapu/kira kontratı
 • Resim
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri


Üçüncü Şahıs Sorumluluk Hasarlarında İstenecek Evraklar

 • Sigortalının beyanı
 • Üçüncü şahıs beyanı
 • Hasar sebebine bağlı olarak düzenlenen resmi ifade ve görgü tutanakları
 • Talebe ilişkin faturalar
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
 • Olayın özelliğine göre farklı evrak talep edilebilir


Diğer hallerde istenecek evraklar

 • Araç veya deniz aracı çarpması hasarlarında polis zaptı,
 • G.L.H.K hasarlarında karakol tutanakları,
 • Komşudan sirayetlerde karakol tutanağı veya apartman yöneticisi tutanağı,
 • Hasar fotoğrafı
 • İpotekli veya rehinli hasarlarda muvaffakatname
 • Tapu veya kira kontratı,
 • Sigortalının beyanı,
 • Hasarın giderilmesine yönelik harcamalarla ilgili her türlü belge,
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri